چهارشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
 

پایش مشکلات کسب و کار

فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار می توانند؛ مشکلات خود با قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را در فرم زیر ثبت و برای پایش ارسال نمایند تا تیم تحقیق پایش، درخواست های رسیده را از دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری و نتیجه را برای اطلاع کارآفرینان و صاحبان کسب و کار اعلام نماید.

توجه:

درخواست هایی که توسط پایش پیگیری می شوند:

1-      اجرا نشدن قانون یا مقررات مربوط به تولید و کسب و کار

2-      اجرای نادرست و یا ناقص قوانین و مقررات با تغییرهای سلیقه ای و ضد تولیدی از آن ها

3-      قوانین، مقررات یا رویه های اجرایی ضد تولیدی

درخواست هایی که توسط پایش پیگیری نمی شوند:

1.      در خواست هایی که فرم زیر را کامل تکمیل نکرده باشند

2.      درخواست های غیر مستند و بدون عکس و اسناد ضمیمه شده

3.      درخواست رانت(نظیر تسهیلات قیمت بدون ضابطه و ....)


پایش مشکلات کسب و کار
هویت فرستنده
نام ونام خانوادگی فرستنده *  
مسوولیت فرستنده در واحد تولیدی *  
شماره تلفن ثابت(با ذکرکد) *  
نام رسمی واحد تولیدی *  
شماره تلفن همراه فرستنده *  
پست الکترونیک (امیل) فرستنده *  
شهر و محل احداث و کار واحد تولیدی *  
شرح مشکل یا شکایت
معرفی چکیده، مستند و مستدل مشکل یا شکایت درحداکثر 10سطر *  
نام دقیق قانون یا مقررات مرتبط با شکایت یا مشکل (با ذکر سال تصویب) *  
خلاصه مشکل یا شکایت *  
مولفه مرتبط با محیط کسب و کار *  
دستگاه مرتبط با مشکل یا شکایت
نام دستگاه مرتبط با مشکل یا شکایت *  
نام مسوولی که باید پاسخگو باشد *  
تلفن دفتر مسوول مربوط (با ذکرکد) *  
شماره نمابر دفتر مسوول مربوط (با ذکرکد)    
شماره تلفن همراه مسوول مربوطه    
پیوست هاو مدارک
پیوست عکس وهر نوع مستندات که به پیگیری شکایت یا درخواست شما کمک میکند ضروری است    
پیوست عکس وهر نوع مستندات که به پیگیری شکایت یا درخواست شما کمک میکند ضروری است    
پیوست عکس وهر نوع مستندات که به پیگیری شکایت یا درخواست شما کمک میکند ضروری است    
پیوست عکس وهر نوع مستندات که به پیگیری شکایت یا درخواست شما کمک میکند ضروری است    
پیوست عکس وهر نوع مستندات که به پیگیری شکایت یا درخواست شما کمک میکند ضروری است    


شماره پیگیری :
شماره پیگیری را وارد کنید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.