چهارشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
 
نتایج نظرسنجی و برندگان پایش

نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و سی و نهم پایش یکشنبه 17 خرداد 94
(۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۰۵:۰۱)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و سی و هشتم پایش یکشنبه 10 خرداد 94
(۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۰۴:۲۶)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و سی و هفتم پایش یکشنبه 3 خرداد 94
(۴ خرداد ۱۳۹۴ ۰۳:۰۳)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد سی و ششم پایش یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۴
(۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۳۵)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد سی و پنجم پایش یکشنبه 20 اردیبهشت 94
(۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۳:۵۲)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد سی و چهارم پایش یکشنبه 13 اردیبهشت 94
(۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۵:۴۶)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد سی و سوم پایش یکشنبه 6 اردیبهشت 94
(۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۵)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد سی و دوم پایش یکشنبه 30 فروردین 94
(۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ۰۴:۵۰)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد سی و یکم پایش یکشنبه 23 فروردین 94
(۲۴ فروردین ۱۳۹۴ ۱۰:۵۷)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد سی ام پایش 24 اسفند 93
(۲۵ اسفند ۱۳۹۳ ۱۱:۲۹)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و نهم پایش 17 اسفند 93
(۱۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۵۲)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و هشتم پایش 10 اسفند 93
(۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۲۱)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و هفتم پایش 3 اسفند 93
(۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۱۳)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و ششم پایش 26 بهمن 93
(۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ۰۹:۵۷)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و پنجم پایش 5 بهمن 93
(۶ بهمن ۱۳۹۳ ۰۴:۰۶)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و چهارم پایش 28 دی 93
(۲۹ دی ۱۳۹۳ ۰۳:۳۸)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و سوم پایش 21 دی 93
(۲۲ دی ۱۳۹۳ ۰۹:۳۶)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و دوم پایش 14 دی 93
(۱۵ دی ۱۳۹۳ ۰۸:۴۲)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیست و یکم پایش 7 دی 93
(۸ دی ۱۳۹۳ ۰۵:۲۶)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و بیستم پایش 23 آذر 93
(۲۴ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۲۹)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و نوزدهم پایش 16 آذر 93
(۱۷ آذر ۱۳۹۳ ۰۵:۵۲)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و هجدهم پایش 9 آذر 93
(۱۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۵۷)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و هفدهم پایش 2 آذر 93
(۳ آذر ۱۳۹۳ ۰۵:۳۰)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و شانزدهم پایش 25 آبان 93
(۲۶ آبان ۱۳۹۳ ۰۴:۳۴)
نتیجه نظرسنجی و برندگان برنامه یکصد و پانزدهم پایش 18 آبان 93
(۱۹ آبان ۱۳۹۳ ۰۴:۲۹)
تعداد نمایش:
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.